Per farti trovare

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz

related results about 50.

Anlam Değiştirme Aracı Olarak …

ANLAM DEĞİŞTİRME ARACI OLARAK OLUMSUZLUK EKİ -mA Erkan (İRİK Özet Olumsuzluk farklı boyutlara sahip bir alandır.
http://www.academia.edu/11956376/Anlam_Değiştirme_Aracı_Olarak...

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz | …

11/08/2013 · Yazan: Yard. Doç. Dr. Kerime Üstünova Özet Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dildir. Gerek yeni kavramlara karşılık yaparken, gerek sözcükleri başka sözcüklere bağlarken eklerden yararlanırız.
http://turkcemre.blogspot.com/2013/08/eklerin-ogretimi-uzerine-bir-iki...

National Education - Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bir dildeki sözlerin bütünü veya vokabüler olarak tanımlanan söz varlığı kavramı, geniş an- lamda sözcükler, ikilemeler, deyimler, atasözleri, kalıp sözler, terimler olarak ele …
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/210.pdf

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz

EKLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İKİ SÖZ ∗ Yard. Doç. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA ÖZET Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dildir.
http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/kerime_ustunova_eklerin_ogretimi.pdf

Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji Bir

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz - Çukurova Üniversitesi Türkoloji ... mekansal imaj üzerine bir deneme - Gazi Üniversitesi Mühendislik ... mmfdergi.gazi.edu.tr
https://www.yumpu.com/tr/document/view/15410095/cuvasca-cok-zamanl...

EKLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İKİ SÖZ

175 Bu durumda yapım eklerin yeniden sınıflandırmak gerekmektedir. Çünkü bu gruptaki eklerin bir kısmı, yeni kavrama karşılık oluşturma işinde
http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/fen-ed/htmpdf/2004-1/M9.pdf

LEARNERS AND TEACHERS - turkofoni.org

yard.doÇ.dr. kerİme ÜstÜnova eklerİn ÖĞretİmİ Üzerİne bİr İkİ sÖz uludaĞ uni. kastamonu uni.yabancilara tÜrkÇe ders İÇerİĞİ. canan aslan tÜrkÇe ders kİtaplarda tÜrkÇe olmayan sÖzcÜklerİn kullanimi Üzerİne bİr İnceleme.
http://www.turkofoni.org/tr/turkish-helps-learners-and-teachers

ARAP ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE SESBİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Günümüz yabancı dil öğretimi, sesbilime artan bir ilgi göstermekte ve bi- çimbilim, sözdizimi, anlambilim, sözcükbilim gibi dilbilgisinin diğer alanlarını onun temelleri üzerine kurmaktadır. Seslerin çok önemli rol yüklendiği ve dilin
http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2007_2/2007_2_DOGANC.pdf

Türkoloji Makaleleri (Dilbilim) | …

Türkçe’de Tümce Üzerine Dil Felsefesi Bağlamlı Bir Nitel Değerlendirme (Araş. Gör. Özgür Kasım Aydemir ) Anadili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi
http://www.bilgicik.com › Türkoloji Makaleleri (Eski Türk Edebiyatı)

Türkçe öğretimi Research Papers - …

İster ana dili olsun ister yabancı dil olsun, bir dilin öğrenilmesinde sözcük öğretimi/öğrenimi çok önemli yer tutmaktadır. Yeterli söz varlığına sahip olmayan, sahip olduğu söz varlığını doğru bir şekilde kullanamayan bireyler,...
http://www.academia.edu/Documents/in/Turkce_ogretimi
Click to load the next page.

Ricerca correlata